Inleiding

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals, vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in verschillende thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Nuenen staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl Deze informatie wordt continu geüpdatet. Onderstaande tabel is dus een momentopname.

Nr.

Programma

Naam

Indicator Nuenen

Indicator matig stedelijk

Eenheid

1.

01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Formatie

3,54

4,15*

Fte per 1.000 inwoners

2.

01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bezetting

3,28

4,11*

Fte per 1.000 inwoners

3.

01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Apparaatskosten

561,-

626,16*

Kosten per inwoner in euro

4.

01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Externe inhuur

16%

6,33*

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

5.

01. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Overhead

12%

13,4*

% van totale lasten

6.

02. Veiligheid & Handhaving

Verwijzingen Halt

16

per 10.000 inw.
(eigen cijfer, niet van WSJG)

7.

02. Veiligheid & Handhaving

Hardekern jongeren

0

0,8

per 10.000 inw.

8.

02. Veiligheid & Handhaving

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

0.7

-

aantal per 1.000 inwoners

9.

02. Veiligheid & Handhaving

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2

3,9

aantal per 1.000 inwoners

10.

02. Veiligheid & Handhaving

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2,6

2,9

aantal per 1.000 inwoners

11.

02. Veiligheid & Handhaving

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

3,1

4,3

aantal per 1.000 inwoners

12.

06. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

10

7

%

13.

06. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

10

10

%

14.

07. Economie, Toerisme & Recreatie

Functiemenging

42,5

51,5

%

16.

07. Economie, Toerisme & Recreatie

Vestigingen

172,8

137

per 1.000 inw 15-64jr

17.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Absoluut verzuim

0,3

1,5

per 1.000 leerlingen

18.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Relatief verzuim

7,8

24,17

per 1.000 leerlingen

19.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

0,7

-

%

20.

04. Verenigingen & Accommodaties

Niet-sporters

38,5

47,6

%

21.

07. Economie, Toerisme & Recreatie

Banen

541,8

730,3

per 1.000 inw 15-64jr

22.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Jongeren met delict voor rechter

0,74

1,16

%

23.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

% kinderen in uitkeringsgezin

4,83

4,41

%

24.

07. Economie, Toerisme & Recreatie

Netto arbeidsparticipatie

64,7

66,9

%

26.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

% werkloze jongeren

1,1

1,16

%

27.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bijstandsuitkeringen

254

per 10.000 inw 18jr eo
(in WSJG: per 1000)

28.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Lopende re-integratievoorzieningen

7,3

24,4

per 1.000 inw 15-65jr

29.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Jongeren met jeugdhulp

6,5

8,5

% van alle jongeren tot 18 jaar

30.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

-

0,3

%

31.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

0,6

0,9

%

32.

03. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

400

480

per 10.000 inw

(in WSJG: per 1000)

33.

06. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Huishoudelijk restafval

92

179

kg

34.

06. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Hernieuwbare elektriciteit

5,5

10,1

%

35.

08. Financiën & Belastingen

WOZ-waarde woningen

289

232

dzd euro

36.

05. Wonen & Leefomgeving

Nieuwbouw woningen

11,3

7,2

aantal per 1.000 woningen

37.

05. Wonen & Leefomgeving

Demografische druk

85,9

75,6

%

38.

08. Financiën & Belastingen

Woonlasten meerpersoonshuishouden

1007

741

euro

39.

08. Financiën & Belastingen

Woonlasten éénpersoonshuishouden

734

665

euro

* vergelijking met de gemeente Son en Breugel