Omschrijving

Toevoegingen

Onttrekkingen

Reden

Bestemmingsreserve

Begraafplaats Oude Landen

10.000

3.483

storting onderhoud/egalisatie

Onderhoudsfondsen

Civiele kunstwerken

115.122

110.033

storting/onttrekking onderhoud

Verkeersregelingen

13.000

storting onderhoud

Totaal

138.122

113.516