Portefeuillehouder(s)
Dhr. J.G.M.W. Pernot en dhr. H.M.A. Pero

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 376 0.56 %
Lasten € 2.566 3.80 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

  • Algemene Subsidieverordening 2016;
  • Investeringskredieten Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035 (vastgesteld door de gemeenteraad op 16 juni 2016);
  • Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035 Gemeente Nuenen c.a. (vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2015);
  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen 2017 (vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 2017);
  • Doordecentralisatieovereenkomst voortgezet onderwijs gemeente Nuenen (gesloten op 17 december 2014)
  • Verordening leerlingenvervoer (vastgesteld in de raad 20 mei 2014).