Omschrijving

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

2017

2017

2017

2017

Algemene uitkering

23.558

23.975

24.033

59

Dividenden

3

3

3

0

Lokale heffingen

6.253

6.030

6.022

-8

Overige algemene dekkingsmiddelen

-228

-4

0

4

Treasury

621

621

476

-145

Totaal algemene dekkingsmiddelen

30.207

30.624

30.534

-90