De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Hiermee geeft het college van burgemeester en wethouders een toelichting over het in 2017 gerealiseerde beleid.

Bekijk de samenvatting

Inkomsten & uitgaven per programma

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Baten € 1.535.324

Lasten € 9.233.904

2. Veiligheid & Handhaving

Baten € 51.738

Lasten € 1.314.097

3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Baten € 5.601.606

Lasten € 18.998.273

4. Verenigingen & Accommodaties

Baten € 1.200.726

Lasten € 2.468.541

5. Wonen & Leefomgeving

Baten € 18.660.245

Lasten € 11.661.097

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Baten € 6.226.623

Lasten € 6.934.194

7. Economie, Toerisme & Recreatie

Baten € 2.614.250

Lasten € 5.091.807

8. Financiën & Belastingen

Baten € 31.397.374

Lasten € 11.585.975