Naam reserve

Balans- waarde

Bestem- ming

Toevoe- gingen

Onttrek- kingen

Balans- waarde

1-1-2017

resultaat

31-12-2017

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve

2.800.000

165.000

165.000

2.800.000

Reserve vrije bestedingsruimte

132.453

3.064.857

570.681

237.984

3.530.007

Algemene risicovoorziening

4.948.103

0

0

56.075

4.892.028

Algemene reserve decentralisatie

0

500.000

0

500.000

Bouwgrond; algemene reserve

7.217.890

2.076.690

143.210

88.000

9.349.790

Totaal algemene reserves

15.098.446

5.141.547

1.378.891

547.059

21.071.825

Resultaat dienstjaar

5.141.547

0

9.008.839

5.141.547

9.008.839

Bestemmingsreserves

Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel

837.005

176.359

388.506

624.859

Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

60.948

29.227

0

90.175

Bouwgrond; parkmanagement

335.530

16.907

54.984

297.453

Bouwgrond; fonds groen voor rood

670.841

38.862

2.961

706.742

Begraafplaats Oude Landen

443.474

10.000

3.483

449.991

BR div projecten en investeringen (MN)

230.384

0

0

230.384

Vangnet transities sociaal domein

1.000.000

0

500.000

500.000

Bestemmingsreserve I&A

747.420

82.807

102.468

727.759

Vervanging speeltoestellen

361.427

0

361.427

0

Vervanging openbare verlichting

206.351

0

206.351

0

Verkeersregelingen

56.968

13.000

0

69.968

Civiele kunstwerken

753.096

-20.878

110.033

622.186

Beelden en plastieken

18.756

0

0

18.756

Totaal bestemmingsreserves

5.722.200

0

346.284

1.730.213

4.338.271

Dekkingsreserves

Dekkingsres kap lst reconstr op en afritten Geldropsedijk

0

216.400

0

216.400

Dekkingsres kap lst HOV2

0

72.106

0

72.106

Dekkingsreserve onderzoek bereikbaarheidsakkoord

0

100.000

0

100.000

Totaal dekkingsreserves

0

0

388.506

0

388.506

Totaal reserves

25.962.193

5.141.547

11.122.520

7.418.819

34.807.441

Naam voorziening

Balans- waarde

Vrijge- vallen

Toevoe- gingen

Aanwen- dingen

Balans- waarde

1-1-2017

bedragen

31-12-2017

Voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioen voormalige wethouders

2.296.175

91.459

0

68.699

2.136.017

Milieuschade Schenkels

389.650

0

0

19.484

370.166

Risicovoorziening civiele procedure

0

0

300.000

0

300.000

Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

2.685.825

91.459

300.000

88.183

2.806.183

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Voorziening onderhoud gebouwen

1.171.488

0

210.634

255.535

1.126.587

Voorziening onderhoud wegen

968.790

0

837.086

751.227

1.054.649

Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie

2.140.279

0

1.047.720

1.006.763

2.181.236

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Voorziening afval

122.953

0

62.890

0

185.843

Voorziening riolering

2.956.682

0

375.578

0

3.332.260

Promotie-inkomsten

2.083

0

705

120

2.668

Parkeerfonds

9.366

0

0

0

9.366

Verkeersveiligheid (ipv rood-licht)

15.236

0

0

0

15.236

Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

0

0

165.000

0

165.000

Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen

3.106.320

0

604.173

120

3.710.373

Totaal voorzieningen

7.932.424

91.459

1.951.893

1.095.066

8.697.792

Totaal reserves en voorzieningen

33.894.617

5.233.006

13.074.413

8.513.885

43.505.233