Portefeuillehouder(s)
Dhr. H.M.A. Pero en mevr. C.E.P. van Brakel

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 5.378 7.97 %
Lasten € 18.797 27.85 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Beleidsnota Sociaal Domein (d.d.16 juni 2016) 2016-2019
 • Uitvoeringsregeling compensatie verplicht eigen risico zorgverzekeringswet 2017 (vastgesteld door de raad op 14 dec. 2017)
 • Visiedocument Persoonlijk en Dichtbij (vastgesteld door de raad op 28 juni 2012)
 • Kadernota transitie Jeugdzorg (vastgesteld door de raad op 20 december 2012)
 • Beleidsplan Jeugd (vastgesteld door de raad op 13 februari 2014)
 • Verordening Wmo (vastgesteld door de raad op 28 september 2017)
 • Verordening Jeugdhulp (vastgesteld door de raad op 28 september 2017)
 • Preventie- en handhavingsplan gemeente Nuenen (vastgesteld door de raad op 28 mei 2015)
 • Uitvoeringsbesluit Wmo en jeugd 2016 (vastgesteld in college op 19 april 2016)
 • Notitie Van transitie naar Verbinding (vastgesteld in college op 11 augustus 2015)
 • Werkplan 21 voor de Jeugd 2017-2019 (vastgesteld in college op 20 december 2016 )
 • Notitie cliëntondersteuning (vastgesteld in college 16 juni 2015)
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 (vastgesteld in de raadsvergadering van november 2015)
 • Verordeningen Participatiewet (vastgesteld in de raadsvergadering van 8 december 2014)
 • Toekomstvisie WSD (vastgesteld in de raadsvergadering van 30 maart 2017)
 • Dementievriendelijk Gemeente Nuenen (vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2017)
 • Nota Schuldhulpverlening (vastgesteld in de raadsvergadering van 18 mei 2017)
 • Ik Ben Mantelzorger. Nota Mantelzorgbeleid Gemeente Nuenen 2017-2019 (vastgesteld in de raadsvergadering van 18 mei 2017)