Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J. Houben, dhr. M.J.P. Jansen en dhr. H.M.A. Pero

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 2.584 3.83 %
Lasten € 5.464 8.10 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Verordening Reclamebelasting 2017
 • Totaalpakket programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 2016
 • Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 2018-2025, actieprogramma Economie
 • Regionale programmering werklocaties, kantorenprogrammering regio Eindhoven 2013
 • Landschapsontwikkelingsplan De Peel
 • Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa
 • Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg, gemeente Nuenen c.a. (2010)
 • Erfgoedverordening 2010 gemeente Nuenen c.a.
 • Reglement van orde monumentencommissie gemeente Nuenen c.a. 2015
 • Subsidieverordening Onderhoud gemeentelijke monumenten Nuenen c.a. 2015
 • Groenbeheerplan
 • Bomenbeleidsplan
 • Groenstructuurplan
 • Beheerplan gemeentebossen
 • Beheerplan speelvoorzieningen 2011 – 2020
 • Beleidsplan Spelen en Bewegen in de openbare ruimte 2018 - 2022
 • Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen