Portefeuillehouder(s)
Dhr. M.J. Houben

Realisatie

bedragen x € 1.000

Baten € 55 0.08 %
Lasten € 1.360 2.02 %

Begroot v.s. Realisatie

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's in dit programma

 • Kadernota Veiligheid 2015-2018
 • Handhavingsbeleid 2017-2021
 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2014
 • Evenementenbeleid
 • Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2015-2018
 • Jaarlijks basisteamplan Dommelstroom
 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Regionaal Risicoprofiel
 • Regionaal Beleidsplan
 • Regionaal Crisisplan
 • Beleid externe veiligheid
 • Overeenkomst dierenopvang
 • Drank- en horecawet 2013
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol
 • Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet)
 • Bibob-beleidsregels